Liberalerna lägger förslag om att avskaffa friskolereformen

Jag har tidigare skrivit om att Centerpartiet lagt fram förslag som innebär att friskolereformen avskaffas i sin nuvarande form. Även Liberalerna vill avskaffa friskolereformen i sin nuvarande form. Det blir konsekvensen om deras förslag skulle bli verklighet.

Man kan givetvis skratta åt att partier lägger förslag som de inte själva förstår innebörden av, så som Centerpartiet har gjort – och som Liberalerna hakade på. När partier lägger fram förslag som får den här konsekvensen blir det tydligt att de inte har tänkt på alla aspekter av förslaget och det är allvarligt. Partier som aspirerar på regeringsmakten måste tänka igenom sina politiska förslag länge och fundera på om förslagen är genomförbara. De förslag de lägger fram är genomförbara – om man vill att friskolereformen i sin nuvarande form ska avskaffas – och om man vill skriva om hela skollagstiftningen från grunden. Det kan man givetvis göra men jag tror inte att det är vad de vill.

Här kan du läsa inlägget om Centerpartiet som jag skrev i höstas.

Liberalas förslag
Vi börjar med förslaget de lanserade i höstas, det är likt Centerpartiets förslag och det skulle innebära att friskolereformen avskaffades i dess nuvarande form.

En nationell skolpeng i stället för kommunal elevpeng. Idag är det kommunerna som måste ha beredskap att ta emot elever utan skolplats. Vi vill att även friskolorna ska kunna tillhandahålla beredskapsplatser och vill därför införa en nationell skolpeng som går direkt till skolan och som baseras på elevens behov samt skolans förutsättningar.

Vid en första anblick kan detta verka rimligt, men det är inte rimligt. Jag ska förklara.
Kommunerna har utbudsansvar vilket innebär att de måste ta emot elever som byter skola och elever som flyttar in i en kommun. Men det är bara en liten del av utbudsansvaret. Det kostar lika mycket oavsett vem som håller platserna så att säga. Den del av utbudsansvaret som är kostnadsdrivande för kommunerna är kravet att ha grundskolor i alla geografiska delar av kommunen. Det är kostnadsdrivande eftersom alla invånare i en kommun inte bor på samma geografiska plats. Det gör att vissa av kommunens skolor kommer att vara fulla medan andra alltid kommer att ha tomma platser och det driver upp den genomsnittliga kostnaden per elev i kommunen och därmed skolpengen och ersättningen till friskolorna.

Problemet med att ge friskolorna ansvar för att ”hålla vissa platser” så kallade beredskapsplatser löser inte problemet med underfinansieringen av kommunerna eftersom det inte är att ”hålla platserna” som främst är kostnadsdrivande.

Friskolors friheter
Friskolor har friheter som kommunala huvudmän inte har. Dessa friheter är till exempel:
– Frihet att välja var i en kommun friskolan ska ligga geografiskt
– Antal elever på skolan
– Inriktning på skolan (till exempel undervisning på annat språk, konfessionell inriktning eller sport)
– Rätten att säga nej till elever som leder till ekonomisk skada (till exempel rörelsehindrade som kräver ombyggnationer)

Om man gör verklighet av Liberalernas förslag innebär det att utbudsansvaret delas mellan huvudmännen. Det får vissa konsekvenser, bland annat:

– Alla friheter friskolor har försvinner. Då avskaffas friskolereformen i sin nuvarande form.
– Friskolor får ett öppenhetsrekvist och måste därmed ta emot alla elever oavsett elevens behov.
Det innebär att IES inte längre kan bedriva undervisning på engelska eftersom man inte kan anvisa elever till skolor som bedriver undervisning på ett annat språk. Du kan inte heller anvisa en elev till en skola med hockeyprofil eller katolsk inriktning.

Om friskolor ska ha ett delat utbudsansvar avskaffas alla friheter friskolorna har idag och därmed är friskolereformen som den ser ut idag död och begraven. Det kanske är vad Centerpartiet och Liberalerna vill, men det är inte vad de kommunicerar ut.

Rädda den orättvisa skolpengen
Jag tror såhär.
Partiledningarna för Centerpartiet och Liberalerna inser att opinionen för ett reformerat skolsystem växer i styrka. De läser borgerliga ledarsidor som kritiserar systemet och ropar efter reformer. De läser vad rektorer och lärare skriver vilket gör dem nervösa.
De har samtidigt täta relationer med friskolelobbyn vilket gör att de inte kan ställa sig bakom Björn Åstrands förslag om differentierad skolpeng eftersom de har lovat sina vänner att inte gå med på differentierad skolpeng och början på en lösning på den kommunala skolans finansieringsproblem.

När de inte kan ställa sig bakom Åstrand pga att de har lovat sina vänner att inte göra det måste de göra något annat för att verka relevanta i skolfrågor. Då kommer de på den idé som de säkert själva tycker att en rimlig kompromiss, nämligen att ”vi ger friskolorna samma ansvar som kommunerna och sedan fördelar vi skolpeng till dem”

Det kan låta vettigt, men det är bara den lilla detaljen att då avskaffas alla friheter som friskolor har idag, eftersom du inte kan anvisa elever till en skola med en specifik profil, på en specifik geografisk plats.

Liberalerna har även skrivit en motion med samma dåliga förslag. Så här skriver de i motionen:
Liberalerna anser att regeringen bör återkomma med förslag om hur kommunernas beredskapsansvar kan underlättas, exempelvis genom att göra det möjligt för fristående huvudmän att åta sig eller åläggas ett sådant beredskapsansvar. Genom att även invol­vera fristående huvudmän, vars skolor finansieras direkt av kommunerna, kan förutsätt­ningarna för upprätthållandet av beredskapsansvaret stärkas.

Det här förslaget är i motionen som syftar på proppen att även kunna stänga kommunala skolor som en sista åtgärd.

Det kan givetvis vara så att Liberalerna har vänt i frågan och vill avskaffa friskolereformen men då borde de säga det.

Det som är viktigt här är att man inte kan lägga det yttersta ansvaret för elevernas grundskoleutbildning på en privat aktör eftersom det är just en privat aktör. Ett friskoleföretag är inte gisslan hos staten, de kan bestämma sig för att avveckla sin verksamhet när som helst och då står kommunen där med byxorna nere oavsett. Menar Liberalerna och Centerpartiet att staten ska bestämma att friskoleföretag aldrig får sälja – eller lägga ner sin verksamhet?
Jag tror inte att de menar det. Det är inte liberalt att anse att staten ska diktera om företag ska få avveckla sin verksamhet eller inte.

Centerpartiet och Liberalerna måste steppa upp i skolfrågorna.
De borde tänka ett par varv till innan de går fram med förslag som inte är genomförbara med nuvarande lagstiftning.

Det går givetvis att reformera systemet i grunden och avskaffa friskolereformen i enlighet med Centerpartiet och Liberalernas förslag men jag tror inte att det är det de vill.

De vill rädda friskolornas rätt till överkompensation eftersom de lovat sina vänner i friskolelobbyn det.

En negativ spiral
Jag har skrivit en bok om skolpengen som heter En negativ spiral, kampen om den kommunala skolans resurser.
Jag tror att det är en bra bok att läsa om man vill förstå varför lika skolpeng mellan huvudmännen är djupt orättvist och hur det dränerar den kommunala skolan på resurser.

Om du vill ha ett ex, gör på följande sätt.
Swisha 175 kr till 123 566 17 49 och skriv namn/adress i betalningen!

Min andra bok, En tickande bomb, en bok om skolsegregation kan du köpa här.


På återseende
/ Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s