Centerpartiets valmanifest

Idag startar jag en ny bloggserie där jag kommer gå igenom alla partiers valmanifest vad gäller skolans område.

Vi börjar med Centerpartiets valmanifest.
De inleder avsnittet om skolan med att de vill utveckla det fria skolvalet, att de vill skärpa kraven på huvudmännen och att prov ska rättas centralt. Centerpartiet vill ha utbildning och kunskapsresultat i världsklass. De skriver på flera ställen att skolan ska bli likvärdig och de vill precis som andra borgerliga partier att det ska upprättas krav för vinstutdelning.

Centerpartiet vill förbättra skolan i hela landet med ordning och reda i klassrummet och i skolpolitiken.

Deras skarpa förslag är:
– Att förbättra skolresultaten måste vara en huvudprioritering. Det vill vi åstadkomma med bättre stöd och fortbildning för lärare och rektorer och rätt stöd till alla elever.

– Skolan ska bli bättre och mer likvärdig i hela landet. Det fria skolvalet ska värnas och små förskolor och skolor på landsbygden ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet.

– Styrningen av skolan ska kännetecknas av strikta kvalitetskrav och likvärdighet. Skolpengen ska anpassas efter huvudmannens ansvar och elevernas förutsättningar och behov. Vi vill ställa kvalitetskrav för vinstutdelning och stärka rättssäkerheten i betygssystemet. Dåliga skolor ska stängas.

– Vi vill också skärpa tillståndsprövningen för utländska ägare, se till att skolorna delar mer information och skapa ett mer aktivt skolval för alla. Högst hälften av platserna bör få fördelas efter kötid, och anmälan ska ske tidigast två år innan skolstart.

– Skolan ska vara en trygg plats – fri från rasism, homofobi och trakasserier grundade på kön – där barn kan växa och utvecklas. En bättre elevhälsa är en förutsättning för det.

Kommentar
Centerpartiet har börjat svänga i skolfrågan vilket är bra. Det är dock tydligt genom hela avsnittet om skolan att det vill göra förändringar utan att göra förändringar. De vill att skolor ska dela mer information men de vill inte införa offentlighetsprincip för enskilda huvudmän.
De vill förbättra och utveckla skolvalet för att möjliggöra för fler att önska skola men de vill inte införa ett gemensamt skolval.
Centerpartiet vill att huvudmännen ska få ersättning efter sitt ansvar men de röstade ner förslag om differentierad skolpeng som kommer ge just det, nämligen ersättning efter ansvar.

De vill se förändringar i betygssystemet men de vill inte se en total översyn av betygssystemet.
De vill ställa kvalitetskrav för vinstutdelning men de vill inte begränsa vinstuttag eller fasa ut aktiebolagen från skolan.

De vill skärpa tillståndsprövningen för huvudmän som vill etablera sig eller expandera men de vill inte begränsa den fria etableringsrätten som skulle lösa det problemet.

De vill stänga ”dåliga” skolor utan att definiera vad som kännetecknar en dålig skola och vad som ska vara minimikravet för att en skola ska få kallas för skola. Det här är ett grepp som företrädare för friskolesektorn har varit skickliga på att sälja in – nämligen myten om de dåliga skolorna. Jag undrar vilka de är, vad har de för förutsättningar, vilka går på de ”dåliga” skolorna. Det finns en stor risk att man fortsätter med nuvarande lagstiftning som selekterar elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning och de elever som inte har det – och sedan vill man stänga de skolor som har ett elevunderlag som kräver mycket akademiskt stöd.

Det är tydligt i Centerpartiets valmanifest att de vill göra vissa kosmetiska förändringar. Eftersom de inte vill förändra lagstiftningen kommer deras ambition att stanna vid att vara en ambition.

Jag vill se modiga politiker som vågar sätta elevernas bästa först.
Centerpartiet kvalar inte in i kategorin modiga. De vill behålla överkompensationen till friskolesektorn och de vill behålla den lagstiftning som har skapar nuvarande problem. Problemet när man bara vill göra vissa kosmetiska förändringar är att det inte löser de grundläggande problemen med bristande likvärdighet. Det blir ett ständigt lappande och lagande som flyttar resurser från klassrummet till konferensrummet. Centerpartiet förespråkar en större kontrollapparat vilket tar resurser från eleverna. Det går inte att kontrollera sig fram till en mer likvärdig skola.

Det har lyfts från flera håll att finansieringen till grundskolan behöver utredas igen. Det är rent nonsens. Björn Åstrand har utrett finansieringen och Riksrevisionen har granskat skolpengen och dömt ut den som finansieringsmodell. Det underlaget räcker.
Nu måste politikerna göra verkstad av det gedigna underlag som finns.

På återseende
/Linnea

2 reaktioner till “Centerpartiets valmanifest

 1. Du är fantastisk som orkar att granska! Det krävs ett tränat öga för att se vad Centerpartiet egentligen står för. Det ser bra ut för många om man inte kan läsa ut konsekvenserna av vad de skriver och inte skriver i sitt manifest. Verkligen bra att du gör det!!
  Hälsar
  Mats Werner
  Rävlanda

  Gilla

 2. Bra artikel! Före kommunaliseringen och friskolereformen fanns det en likvärdig skola. Det yttrade sig att det i huvudsak bara fanns en huvudman (minus ett fåtal privatskolor), gemensamma ekonomiska resurser, en gemensam läroplan och enhetlig lönesättning för lärare (efter tjänstgöringstid). Om en skola var ”sämre” än den andra, var det en ren tillfällighet och inte strukturellt betingat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s