Liberalernas valmanifest

Liberalerna har lanserat sitt valmanifest för som de skriver, liberalt maktskifte 2022.
I det här inlägget ska vi titta på vad de vill åstadkomma på skolans område.

De inleder med att skriva att under de senaste tio åren har en kvarts miljon elever lämnat grundskolan utan tillräckliga kunskaper och att det skapar en grogrund för arbetslöshet och kriminalitet. De skriver att de har förslagen för att komma tillrätta med detta. Liberalerna skriver att det börjar med en riktigt bra lärare och de skriver att de är ett parti som står på lärarnas sida. De vill att lärare får tillbaka sin auktoritet och att skolor i utsatta områden ska ha de bästa lärarna. Liberalerna skriver att – Vi är partiet som kämpar för att varje lärare och varje elev ska möta en skola i världsklass. Därför kräver vi att skolor varken ska drivas av klippare som vill se stora vinster, eller av kommunpolitiker som inte ger tillräckliga resurser till skolan. I stället vill vi liberaler att alla skolor ges de rätta förutsättningarna att sätta elevers kunskap och lärande i första rummet.

Liberalerna har följande förslag för skolan:

 1. Satsa på Sveriges viktigaste yrke. Allt börjar med en bra lärare. Därför vill vi se högre krav
  för att komma in på lärarutbildningen, högre krav på lärarutbildningen och se en bättre arbetsmiljö för lärare ute på landets skolor. Lärare ska avlastas för att kunna vara just lärare, kunna göra karriär, få betald fortbildning och få ordentligt bra betalt. En storsatsning på läromedel måste göras så att eleverna får riktiga skolböcker och landets lärare slipper stå och kopiera.
 2. Studiero för alla – fler speciallärare och fler mindre undervisningsgrupper. Alla förlorar när skolgången inte fungerar för en elev. Därför vill vi se fler särskilda undervisningsgrupper utanför det vanliga klassrummet, för att elever som annars stökar och stör ska få bättre chanser. För att göra det möjligt skjuter vi till pengar för minst 1 000 fler speciallärare. Dessutom vill vi kunna förlänga skoldagarna för de elever som annars riskerar att halka efter, och ha mer av obligatorisk lovskola tidigare i skolåren.
 3. Förstatliga skolan. Vi vill att staten tar över ansvaret från skolan från kommunerna så att alla elever får gå i bra skolor – inte bara de som råkar bo på rätt ställe. I ett första steg kommer vi att införa en statlig skolpeng som ger likvärdiga villkor i hela landet och ha statliga skolakuter som kan ta över de skolor som inte fungerar.
 4. Vinstbegränsning och valfrihet i en ny friskolereform. Friheten för föräldrar och elever att
  själv välja skola är här för att stanna – men inte friskolornas vinstuttag på bekostnad av elevernas kunskaper. Vi vill se en ny friskolereform med en samlad friskolelag som sätter stopp för friskolor där kortsiktiga vinster går före elevernas kunskaper.
 5. Stopp för religiösa friskolor. Ingen skola ska tvinga en elev att leva efter religiösa seder och ingen skola ska kunna användas för att sprida religiös fundamentalism. Vi vill sätta stopp förreligiösa friskolor och hindra utländska icke-demokratiska aktörer från att äga skolor i Sverige. Skolor med inriktning mot de lagskyddade nationella minoriteterna ska alltid kunna finnas.
 6. Nej till lottning. Integrationsproblemen är så stora att de inte går att blanda bort genom rödgröna förslag om att manipulera skolområden, flytta runt elever eller lotta vilken skola de ska gå i. Vi vill i stället stärka skolvalet genom att göra det obligatoriskt och samordnat, så att fler i stället för färre får välja vilken skola de vill gå i.
 7. Flytta på mobbaren – inte den mobbade. Ordningsproblemen i den svenska skolan slå hårdast mot de barn som inte har stöd hemifrån. Rektorer ska enklare kunna omplacera elever som allvarligt stör verksamhet. Elever som kränker, hotar eller slår lärare och klasskamrater ska tillfälligt kunna få sitt studiebidrag indraget, precis som i dag är möjligt vid skolkande. Att inte markera tydligt och tidigt mot våld och hot är en otjänst mot alla.
 8. Öka lärarnas befogenheter. Det är läraren som ska bestämma i klassrummet. Vi vill ge lärare ökad rätt att agera mot elever som förstör för klasskompisar och sig själv och tydliggöra skollagen att det är läraren – inte eleverna – som ska bestämma över undervisningens upplägg.
 9. En jämställd skola. Flickor och pojkar ska alltid känna sig trygga i skolan och aldrig begränsas av sitt kön. Förskolans och skolans arbete mot hedersrelaterat förtryck ska stärka och både flickor och pojkar ska mötas av samma höga förväntningar i sitt skolarbete.
 10. Alla ska uppmuntras och utmanas. Elever som vill och kan ska kunna gå före i stället för at hållas tillbaka. Det kräver fler spetsklasser runt om i Sverige, men också att alla elever oavsett skola ska kunna få stöd i att sikta högre än godkänt.
 11. Mer tid och plats för kunskap. Att Sverige har kortare skoldagar än andra länder drabba hårdast de elever som behöver skolan allra mest. Vi vill bygga ut undervisningstiden i bland annat svenska och matematik så att det finns tid till att lära sig mer. Läroplanerna ska revideras och få ett större fokus på fakta och kunskap.
 12. Mer förskola. Vi vill bygga ut förskolan och satsa på det svenska språket. För att se till att alla barn får rätt start i livet vill vi både införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn och barn till nyanlända och göra den allmänna förskolan obligatorisk från fem års ålder. Inget barn ska halka efter redan från start – därför vill vi att barn utan tillräckliga språkkunskaper alltid ska få den fördel det innebär att delta i förskolan.
 13. En högre utbildning med högre ambitioner. Vi vill öka den lärarledda undervisningen, skärpa utvärderingen och bygga ut de utbildningar och lärosäten som håller högst kvalitet.
 14. Fri och framstående forskning. Sverige ska ta emot Nobelpris – inte bara dela ut dem. Vi vill öka forskningsanslagen och både skapa bättre karriärvägar för yngre forskare och se riktade satsningar på att svenska universitet ska kunna locka hit världens främsta forskare. Den akademiska friheten ska ges skydd i grundlagen.


Mina kommentarer
Liberalerna vill vara Sveriges skolparti. De skriver vid flera ställen att de står på lärarnas sida.
Trots att de alltid påtalar att de är Sveriges skolparti lägger de inte fram några förslag som kommer tillrätta med det grundläggande problemet med skolsystemet. Liberalerna vill förstatliga skolan – men bara de kommunala skolorna. De vill införa en statlig skolpeng och införa en skolakut där staten ska kunna ta över skolor som inte fungerar. Mitt veterligt finns det inget som säger att staten skulle vara bättre på att driva skolor som kommunen inte klarar av att få ordning på. Jag personligen tror att det vore klokt att byta finansieringssystem för grundskolan och införa någon form av statlig skolpeng. Det skulle innebära stora förändringar för friskolesektorn och den frågan duckar Liberalerna för. Liberalerna lägger inte fram ett enda förslag för att komma tillrätta med de problem som likabehandlingsprincipen i skolförordningen har skapat.

När det gäller skolvalet vill de ha kvar de orättvisa köerna och istället för att skapa valfrihet på riktigt vill de behålla valfrihet på låtsas. Ett samordnat skolval är inte samma sak som ett gemensamt skolval. Det finns redan samordnade skolval i flera kommuner där kommun och enskild huvudman samarbetar men det innebär inte att skolvalet är öppet för alla och gemensamt. Liberalerna vill fortsätta gynna de mest snabbfotade föräldrarna.

När det gäller vinsterna så vill de ge möjlighet att begränsa dem. Även det är ett slag i luften eftersom det inte är vinsterna som är problemet. Problemet är att det finns ett incitament för lönsamhet eftersom enskilda huvudmän måste bedriva undervisning till en lägre kostnad per elev jämfört med kommunens snittkostnad per elev. Det är bara så enskilda huvudmän kan göra överskott. Att begränsa vinsterna kommer bara göra att de använder koncernbidrag och tar ut vinster på andra sätt. Detta är bara symbolpolitik.

Det är bra att Liberalerna vill ha fler särskilda undervisningsgrupper och resursskolor, det är bra att de vill ha lovskola på lågstadiet, mer förskola och att alla skolor har läromedel. Problemet är att om man säger att vi ska ha 1.000 fler speciallärare så innebär det 1.000 färre lärare i klassrummet eftersom man måste vara lärare för att kunna studera till speciallärare. Vi har en stor lärarbrist och då kan detta förslag skapa mer problem än vad de löser.

Alla är så vitt jag vet överens om att lärarna behöver verktyg för att upprätthålla trygghet och studiero, att de ska ha bra löner och god arbetsmiljö.

Jag anser att vi behöver reglera skolan men några sådana förslag lägger inte Liberalerna fram. Vi behöver reglera vad en skola är, hur mycket lärare ska undervisa, hur stora klasser de ska undervisa och vi måste sluta dela upp lärare i förste – och sistelärare.

Om Liberalerna vill vara Sveriges skolparti måste de lägga fram skarpa förslag som börjar lösa skolans problem. Det finns tyvärr inte med i detta valmanifest.
Jag saknar bland annat följande förslag:
– Gemensamt skolval
– Differentierad skolpeng
– Avskaffa den fria etableringsrätten
– Fasa ut aktiebolagen från skolan

På återseende
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s