Kristdemokraternas valmanifest

Nu har vi kommit till Kristdemokraternas valmanifest och vad de vill med skolan.
Jag börjar läsa om sjulvården, tryggheten, hjärtlandet och om äldre. Nu kommer vi väl till skolan?
Nej, det gör vi inte.
Skolan nämns bara på ett ställe i valmanifestet och det är under rubriken ”vi går till val på fler frågor? och där står det att vi ska ha en bra skola.

Jag letar vidare på partiets hemsida för att se om jag hittar några förslag om skolan och efter att ha surfat runt ett tag hittar jag några punkter.

Det är anmärkningsvärt att Kristdemokraterna har ett valmanifest där de inte fokuserar på skolan när skolan är samhällets absolut viktigaste fundament.

Kristdemokraterna har följande rubriker på sin sida om skolan.
– Värdegrund och klassisk bildning.
Skolan ska inte bara rusta eleverna för arbetsmarknaden utan också ge förståelse för vårt samhälle för vår historia, vårt kulturarv samt de värdefulla dygder och den etik som förvaltats av kristen och västerländsk idétradition.

– Skolledarskap och satsningar på lärarna.
Ett gott ledarskap är centralt för en framgångsrik skola. En verkligt bra skola kräver också verkligt bra lärare. För att locka fler till läraryrket behöver yrket uppvärderas.
De skriver även att – Vi vill att elever får mer lärarledd undervisning och därmed utöka den garanterade undervisningstiden i svensk skola. För att nå detta vill vi även göra en satsning för fler vuxna i skolan.

– Kunskapen i fokus.
Det behövs tidiga kunskapskontroller och stödinsatser. Alla elever ska testas för skrivsvårigheter, och vi anser att det ska finnas krav som säkerställer att alla skolor återkommande arbetar med diagnostiska prov, mäter elevernas progression och systematiskt arbetar för att ge tidiga stödinsatser, ex. i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper.

– Nationella prov och rättvisa betyg.
Betyg ska vara rättvisa. Vi vill komma bort ifrån olikvärdiga betyg genom digitaliserade nationella prov med extern rättning och genom att betygen korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola.

– En skola där ingen lämnas efter.
Kristdemokraterna vill satsa på fler speciallärare och specialpedagoger, bl.a. för att möjliggöra mindre undervisningsgrupper. Alla skolor bör ha tillgång till särskilda undervisningsgrupper. Vi anser också att det behöver tillsättas en utredning om systemet för särskilt stöd för att säkra en hållbar finansieringsmodell för stödinsatser i såväl kommunala som fristående skolor.

– Trygghet och respekt.
Det bör bli lättare kunna stänga av och flytta mobbare till andra skolor, och man bör kunna omplacera och stänga av för längre tid än idag. Den som klottrar ska dessutom få tvätta bort klotter. Vi vill därför tillsätta en utredning om fler disciplinära åtgärder och att göra det lättare att omplacera, stänga av och flytta elever till andra skolor.

– Stärkt föräldraansvar.
Vi vill att det ska finnas föräldrakontrakt, dvs. ett ansvarskontrakt mellan skola, föräldrar och elev som tydliggör förväntningarna på eleverna när det gäller skolans ordningsregler, bemötande och själva studierna, men också hur föräldrarna kan stötta sina barn och höja kunskapsresultaten.

– En skola som förebygger brott.
Skolornas brottsförebyggande arbete kan också ske i form av ”blåljussatsningar”, för att skapa förtroende mellan barn och blåljusmyndigheterna. Kristdemokraterna vill att det ska finnas en namngiven skolpolis knuten till varje skola.

– Stärkt elevhälsa.
Vi vill införa en elevhälsogaranti som innebär att en elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Vi anser även att elevhälsan behöver stärkas bl.a. för att alla barn bör kunna erbjudas rutinmässiga samtal med skolans kurator.

– Valfrihet och det fria skolvalet.
Kristdemokraterna står upp för elevers och föräldrars rätt att välja skola oavsett om de väljer en kommunal eller fristående skola. Vi vill införa ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från fyra år före skolstart, så att information om skolvalet hinner skickas ut till alla föräldrar innan det är dags att välja skola. Skolvalet och antagningen bör ske genom en kommunalt samordnad antagning, där alla huvudmän har full insyn i skolvalssystemet. På så vis stärker vi valfriheten och skolvalet. Friskolor som presterar goda kunskapsresultat innebär en vinst för Sverige. Skolor som inte följer skollagen och läroplanen eller inte förmår att leverera kunskapsresultat ska däremot stängas oavsett driftsform. Det väsentliga för oss är kvalitet och kunskapsfokus.

Mina kommentarer
Kristdemokraterna har några bra förslag om skolan när det gäller elevhälsa, läroplaner med fokus på faktakunskaper, fler SU grupper och tidigt särskilt stöd.
Den fråga som pockar på svar är – hur ska det finansieras? Det är lätt att lägga fram förslag men svårare att genomföra.

Kristdemokraterna drar det välkända valfrihetskortet och de vill se ett aktivt och samordnat skolval fyra år innan skolstart. Samordnat och gemensamt är inte samma sak.
Konkurrensverket menar, med all rätt att skolvalet ska administreras av extern part, alltså inte en huvudmannatyp. Samordnat skolval finns redan i vissa kommuner och att göra det aktivt och obligatoriskt gynnar de systemsmarta.
Det är flera partier som vill ha ett obligatoriskt, aktivt och samordnat skolval men det är bara ett sätt att behålla en variant av det nuvarande orättvisa systemet. Det vi behöver göra är att göra skolvalet gemensamt så att alla föräldrar önskar samtidigt och utifrån samma regelverk. Det är modernt och rättvist.
Valfriheten ligger i att önska skola, inte var man sedan blir placerad.

De skriver att friskolor som har goda skolresultat är en vinst för Sverige. Jag undrar hur KD tänker här med tanke på att vi har en utbredd betygsinflation. Hur kan man veta att en skola har goda resultat? KD vill ha digitalt rättade prov men det kommer inte lösa problemet med betygsinflation.

Kristdemokraterna gör inte några ansatser att komma till rätta med skolans verkliga problem – nämligen grundskolans finansiering. Det gör att deras förslag bara blir en kosmetisk förändring. Med Kristdemokratisk skolpolitik kommer vi fortsätta ha en skenande skolsegregation, betygsinflation och en överkompenserad friskolesektor. Det gynnar inte Sveriges elever.

På återseende
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s