Miljöpartiets valmanifest

Nu har vi kommit till Miljöpartiets valmanifest. Det är en lista i punktform där skolan finns med på punkt 10 och partiet skriver att de vill ha en jämlik skola.
När jag går in och läser ”vår politik” finns det lite mer fördjupande resonemang. De skriver i punktform att de vill

  • Förbjuda vinstutdelande aktiebolag att driva skola
  • Bryta skolsegregationen
  • Förbättra arbetsmiljön för lärare
  • Ge alla barn rätt till fritids
  • Bygga ut elevhälsan
  • Att staten ska ta ett större ansvar för resurserna till skolan
  • Att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek

Om vi börjar med frågan om vinst så skriver de att – Så länge vi har skolor som ska göra vinst på elever kommer skolor också att välja bort elever som inte är lönsamma. Miljöpartiet vill ha en skola där barn får välja skola, men där skolor aldrig får välja barn. Det är hög tid att göra upp med vinstjakten från anonyma aktieägare långt borta från skolans vardag. Skolan ska inte vara en marknad och vinstutdelningen måste få ett stopp. Vinstfrågan handlar inte om att alla friskolor skulle vara dåliga (det är de inte), den handlar istället om vad marknadslogiken gör med hela skolsystemet. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst.

Nästa punkt handlar om skolsegregationen och de skriver att – att motverka skolsegregationen och säkerställa en bra skolgång för alla handlar inte bara om varje barns rättigheter. Det handlar också om att skapa ett tryggt samhälle, om att motverka grogrunden för kriminalitet och utanförskap. I det är skolan central – alla skolor måste vara bra skolor.

Idag förstärker skolvalet segregationen kraftigt. Det måste inte vara så. Vi vill inrätta ett gemensamt antagningssystem för skolan där ingen ska kunna paxa plats på förhand. Alla barn ska få samma chans, oavsett föräldrar och bakgrund. Tyvärr visar myndigheternas granskningar att väldigt många friskolor ber om mer information om eleverna när de ansöker än vad de får lov att använda när de gör sitt urval. För att komma tillrätta med problemet att skolor väljer bort vissa elever tror vi att det är nödvändigt med ett gemensamt och transparent system som administreras av Skolverket. Miljöpartiets utgångspunkt är att eleverna ska kunna välja skola, men skolor ska inte få välja elever.

En viktig punkt är den om finansiering, de skriver att – den bristande jämlikheten i skolan är en av våra största samhällsutmaningar. Skolsegregationen leder idag till att barn inte får samma chans till en bra utbildning och därför heller inte jämlika livschanser. Det är ett problem inte bara för skolan, utan för hela samhället. Det handlar dels om att marknadsskolan driver på skolsegregationen, men också om att kommunerna har väldigt olika förutsättningar att finansiera skolan på ett bra och hållbart sätt. För att alla elever ska få tillgång till en jämlik utbildning av god kvalitet behöver de skolor som har störst behov få mest resurser. Dessa skolor ligger ofta i utsatta områden i våra större städer, eller på landsbygderna. För att ge alla barn en likvärdig utbildning vill Miljöpartiet miljardsatsa på ökad jämlikhet i skola och förskola.

De vill även att barn till föräldrar som inte arbetar ska få gå på fritidshemmet. De vill ha bemannade skolbibliotek med utbildad bibliotekarie. Miljöpartiet vill även att lärarna ska få fler kollegor och de vill att alla elever ska få rätt stöd i tid.

Mina kommentarer
Miljöpartiet har flera bra punkter vad gäller skolpolitiken. Det är bra att de vill att elever ska få rätt stöd i rätt tid, att vi ska ha bemannade skolbibliotek. Jag tycker dock att Miljöpartiet är för vaga när det gäller finansieringen.
Det är oklart vad de vill med strukturersättningen när de skriver att skolor i utsatta områden ska få mer resurser. Det är oklart vad de menar med ett gemensamt antagningssystem. Menar de Åstrands förslag om gemensamt skolval? Det framgår inte.
De vill inte ha aktiebolag på skolans område vilket är bra, men sen kommer pratet om vinst.
Jag har försökt förklara vid flera tillfällen att vi måste driva igenom differentierad skolpeng för att minska incitamentet för lönsamhet. Det skulle lösa en del av problematiken.

Jag saknar fördjupning i respektive fråga. Jag önskar att de hade skippat skrivningen om vinsterna eftersom de inte är ett problem.

Man skriver att man vill miljardsatsa på skolan vilket vid en första anblick kan verka bra. Alla vill väl att skolan ska få mer pengar?
Problemet är att med nuvarande finansieringssystem läcker grundskolan som ett såll och då är det inte särskilt smart att skjuta till mer pengar i systemet. Så länge resurser läcker ut ska vi inte tillsätta mer resurser. Jag saknar ett resonemang kring differentieringen av skolpengen och hur de ser på utbudsansvaret och i vilken omfattning det är kostnadsdrivande.

Jag tänker att väljare surfar runt på partiernas hemsidor och då är det synd att de inte fördjupar sitt resonemang i de olika frågorna.

På återseende
/Linnea

En reaktion till “Miljöpartiets valmanifest

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s