Moderaternas valmanifest

Nu kommer det sista blogginlägget i min serie om partiernas valmanifest. Moderaterna är det parti som är sist ut att lansera sitt valmanifest.

De inleder avsnittet om skolan med att skriva – År 2021 lämnade 16 000 barn grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det motsvarar över 600 skolklasser. Samtidigt halkar även
de barn som det går bäst för efter i internationella kunskapsjämförelser. En bra skola är
avgörande för Sveriges välstånd. Men framför allt är skolgången avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig en ljus framtid. Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra
klassresor. Och då menar vi inte, som andra partier föreslår, att elever ska tvångsbussas
från ett område till ett annat. Nej, i stället vill vi säkerställa att alla skolor är bra skolor – och
slå vakt om din rätt att själv välja skola till dina barn. Moderaterna vill få ordning på svensk
skola så att varje elev går ut nian med fullständiga betyg och möter vuxenlivet med rätt
kunskaper och gott självförtroende.

De ger några skarpa förslag i sitt valmanifest.
• Utöka undervisningstiden med en timme om dagen i lågstadiet
• Fokusera på mätbara faktakunskaper, med inspiration från Finlands läroplan
• Minska lärarnas dokumentationskrav
• Införa central rättning av betygsgrundande nationella prov samt ett slutprov efter årskurs nio – och ge Skolinspektionen i uppdrag att granska skolor som avviker från nationella prov
• Sätta stopp för betygsinflation och olämpliga påtryckningar från föräldrar
• Införa våld mot skolpersonal som ny brottsrubricering
• Stärka lärares och rektorers auktoritet att kunna ingripa i stökiga situationer
• Skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och införa ordningsomdömen
• Införa en skyldighet för kommuner att erbjuda lovskola från lågstadiet. Elever som ligger efter i skolan ska vara skyldiga att delta i lovskolan
• Göra det obligatoriskt för kommuner att erbjuda läxhjälp från lågstadiet
• Införa obligatorisk språkförskola för barn som visar en bristande språkutveckling

Nu kommer de in på det fria skolvalet. De skriver att – Det fria skolvalet gör att alla barn oavsett bakgrund och ekonomi kan välja den skola som passar dem bäst. Den friheten vill vi bevara.
Vi säger därför bestämt nej till storskaliga experiment med kvotering, lottning eller tvångsbussning av elever.

Eftersom Socialdemokraterna pratar mycket om vinster så har även borgerliga partier börjat prata om det. De vill inte förbjuda vinster men de vill villkora dem. De skriver att – Skolor som misslyckas med sitt uppdrag ska inte få ta ut vinster. Moderaterna har nolltolerans mot dåliga skolor.

De har skarpa förslag om att:
• Införa ett aktivt och obligatoriskt skolval för alla
• Se till att skolor som drivs i företagsform lever upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning samt dra in tillståndet för skolor som allvarligt brister
• Ge Skolinspektionen i särskilt uppdrag att granska och stänga skolor som kan misstänkas främja radikalisering och segregation
• Stoppa alla förslag som rör tvångsbussning, kvotering och lottning av elever mellan skolor
• Öka likvärdigheten genom att införa ett gemensamt kommunalt kösystem och en tydligare statlig styrning av skolpengen

Mina kommentarer
Ända sedan Socialdemokraterna presenterade skarpa förslag för ett mer rättvist skolval och en mer rättvis finansiering har Moderaterna spridit lögner om bussning av barn. Det har aldrig funnits något förslag som skulle innebära att det fria skolvalet inskränks. Tvärtom så vill regeringen utöka valfriheten genom att göra skolvalet gemensamt. Det är intressant att de skriver om något som inte finns som förslag. Vad är Moderaterna rädda för? Regeringen vill också behålla, och utveckla det fria skolvalet.

Det finns några bra förslag kring skolan i Moderaternas valmanifest, till exempel lovskola på lågstadiet som jag drivit sedan 2018. Det borde ha införts för längesedan. Det är bra att de vill sätta stopp för betygsinflation och påverkan från föräldrar. De skriver dock inte hur det ska gå till. Jag tror att det inte går att komma tillrätta med betygsinflationen så länge betyg är ett konkurrensmedel och myndighetsutövning på samma gång. Läxhjälp på lågstadiet är ett bra förslag. Jag har till exempel sex timmar extern läxhjälp per vecka som drivs av pensionerade lärare. Det har gett mycket bra resultat eftersom eleverna får repetera under ledning av en lärare.

Sen finns det förslag som får mig att höja på ögonbrynen.
Hur tänker de att ett kommunalt kösystem ska kunna inrättas? Hemkommunen har utbudsansvar och därmed även ett öppenhetsrekvisit. Det är inte tillåtet för kommunen att ha kö som urvalskriterium eftersom alla elever ska beredas skolplats. Menar Moderaterna samordnad antagning som sköts av kommunen? Då borde de ha skrivit det istället.
De vill villkora vinsterna vilket är ett vanligt förekommande förslag. Jag skrev lite i den här twittertråden om varför det är ett dåligt förslag. Vinstfrågan är en icke-fråga eftersom det finns många sätt att komma runt ett förbud eller begränsningar av vinster.

Ett intressant förslag i valmanifestet är det att Skolinspektionen särskilt ska granska skolor som kan misstänkas främja segregation. Det innebär alltså att Skolinspektionen särskilt ska granska skolkoncerner som Academedia, IES, Kunskapsskolan, Jensen med flera. Det är bra men lite oväntat att komma från ett parti som Moderaterna.

Jag tror att det är klokt med en tydligare statlig styrning av skolpengen men det är inte en motsats till att differentiera skolpengen. Det är av yttersta vikt att hemkommunerna får ersättning för det kostnadsdrivande utbudsansvaret. Moderaterna lämnar den frågan därhän.

De skriver på flera ställen att dåliga skolor ska stängas, men de skriver inte vilka skolor det är. De skriver inte vad de har för definition av kvalité och Moderaternas definition av dåliga skolor.
Om de menar de skolor som Ulf Kristersson brukar hänvisa till kommer de att stänga några av Sveriges bästa skolor. Det vore synd.

Sammantaget kan man säga att Moderaterna inte har kunskap om de mest elementära principerna i svensk skollagstiftning. Det gör att valmanifestets förslag inte går att genomföra, ja om man inte vill avskaffa skolplikten då. Det har man dock inte kommunicerat att man vill göra.

Moderaterna behöver sätta sig i skolbänken, eller helt enkelt ringa sin enormt kunniga politiker i Lomma. Han kan skolsystemet i sina minsta beståndsdelar.

På återseende

/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s