Svårigheten att debattera marknadsstyrningen

Det är bra att debatten om marknadsstyrningen kommit igång och att den förs i sociala medier, på ledarsidor, i bloggar, i krönikor och på debattsidor.
Det är mycket tack vare Tankesmedjan Balans alla granskningar av budgetar som det blivit tydligt vad det är som sker i kommunerna. I de kommunala dokumenten kan man läsa om hyresrabatter och att politiker välkomnar friskolor och gör allt i sin makt att få dem till just sin kommun. Ett av de tydligaste exemplen är Internationella Engelska skolan. Det är ingen åsikt, det är vad som sker. Alla kan läsa samma dokument och se samma sak.

Jag har funderat mycket på vilka argument som förs fram i de diskussioner jag har som rör friskolesystemet. Det finns flera som underbygger sin argumentation med siffror och fakta. Det finns statistik och fakta att tillgå några klick bort, till exempel budgethandlingar från kommuner, statistik från skolverkets databaser och det finns forskningsstudier att läsa. Det finns utvärderingar och det finns utredningar från staten att läsa.
Det borde egentligen inte vara svårt att argumentera för, eller emot marknadsstyrningen. Trots att det finns så mycket fakta att tillgå så hamnar jag ofta i en mångt och mycket omöjlig diskussionen på grund av att de jag argumenterar emot får slut på argument, men de fortsätter diskussionen.
Jag ska ge några exempel;

”Kommunala skolor är också dåliga”
Det här är ett väldigt vanligt argument från de som förespråkar marknadsstyrningen av skolan. Mig veterligen är det ingen av de som är aktiva i debatten och kritiker/motståndare till marknadsstyrningen som hävdat att alla kommunala skolor är bra och fungerar utan problem. Jag tänker att alla förstår att det givetvis finns kommunala skolor med problem men att det inte rättfärdigar systemet med fristående skolor.

”Mitt barn gick i en friskola och det var jättebra”
Det finns massor med bra friskolor, och vilken skola just ditt barn gick i har inget med marknadsstyrningen att göra.
Detta är ett argument jag i princip alltid möter, i alla diskussioner. För mig är det ett dåligt argument för friskolor. Mig veterligen har ingen av de som kritiserar marknadsstyrningen påstått att friskolor är dåliga. jag har aldrig träffat ett motståndare till marknadsstyrningen som hävdat att alla friskolor har dålig undervisning och inte fungerar.

”Fixa den kommunala skolan först istället för att ge er på välfungerande friskolor”
Detta är också ett vanligt förekommande argument från de som förespråkar friskolor.
Återigen, mig veterligen finns det ingen som kritiserar marknadsstyrningen som påstår att alla kommunala skolor är bra skolor. Det är ett dåligt argument eftersom det ena inte utesluter det andra. Självklart ska alla kommunala huvudmän säkerställa att deras skolor är bra skolor.

”De som kritiserar friskolor vill inte ha valfrihet”
Nej, så är det nog vilket är rimligt. Just skola är inte en sektor som passar sig för konkurrens och valfrihet. Alla skolor ska vara bra skolor och det kan vi inte uppnå med dagens system.

Jag tycker om att debattera, det är roligt och utvecklande. Jag lär mig mycket av att debattera och jag får syn på mina egna tankar.
Jag saknar dock djup i argumenten och jag saknar argument som är underbyggda med fakta hos de som förespråkar marknadsstyrningen när jag debatterar.
De argument jag möter slår jag hål på, på en sekund och sedan kommer inte fler argument som går att bemöta eftersom det saknas fakta. Att debattera eget tyckande är för mig ointressant.

– När jag hör argumentet ”vi behöver valfrihet i skolans värld” så brukar jag svara ”varför då?” och då kommer ett svar utifrån eget tyckande. Jag har inte sett någon studie som visar att valfrihet är bra i skolans värld.
– När jag hör argumentet ”kommunala skolor är också dåliga” brukar jag svara ”och?
Det har inte med frågan om marknadsstyrningen att göra.
– När jag, och många med mig visar med hjälp av statistik att friskolor generellt sett lockar till sig ett lättare elevunderlag än vad kommunala skolor gör så kommer ofta argumentet ”det stämmer inte att friskolor har ett lättare elevunderlag”
Ok, om statistiken som finns i skolverkets databaser är fel så måste de som hävdar att det inte stämmer visa på korrekt statistik från en tillförlitlig källa. Det har mig veterligen inte skett. Fram tills detta är motbevisat så är sanningen den att friskolor generellt sett lockar till sig ett lättare elevunderlag.

Allt fler som förespråkar marknadsstyrningen ropar efter hårdare regler och kontroll eftersom vi sett flera exempel de senaste 10 åren på friskolor där huvudmännen att olämpliga att bedriva skola. Problemet är inte avarterna på skolmarknaden. Problemet är att vi har marknadsutsatt skolan vilket har gjort att alla skolor, fristående och kommunala tävlar om eleverna på skolmarknaden.

Vi har ett jättestort problem med finansieringen av skolan, vi har ett stort problem med det fria skolvalet och vi har ett stort problem med den fria etableringsrätten. Vi har ett stort problem med kommuner som ger hyresrabatter och förmånliga markpriser till friskolor. Den enda lösningen är att avskaffa marknadsstyrningen helt och hållet. Alla mindre ändringar är bara plåster på såret. Vi måste komma åt grundproblemet och det är kundförhållandet, finansieringen och rätten till etablering. De så kallade glädjebetygen är ett symptom på ett system som inte fungerar. Det räcker inte med hårdare kontroll, vi måste ändra systemet. Ja, jag vet att det kan ses som för ingripande att göra det i ett svep men jag tror helt ärligt att det är lika bra att göra allt på en gång, och sedan bygga upp ett nytt skolsystem som bygger på iden om jämlik skola.

Jag hör ofta argumentet att vi inte kan ändra hela skolsystemet. Varför skulle vi inte kunna det brukar jag svara och återigen så kommer inte argument underbyggda med fakta med varför det inte går att ändra skolsystemet.

Vi har ett världsunikt skolsystem som inget annat land vill ha. Varför envisas vissa i Sverige att behålla ett system som cementerar och förvärrar segregationen, ett system där hundratals miljoner av skattemedlen går till vinster, ett system där kommuner ger hyresrabatter till friskolor. Varför vill så många i Sverige behålla ett skolsystem som leder till att hundratusentals elever inte får den utbildning de har rätt till?
Jag förstår såklart varför, AB-skolorna vill tjäna pengar, föräldrar vill ha sina barn i en skola där det går barn som liknar deras barn. Föräldrar i våra utsatta områden ser flytten till en friskola som en klassresa.
Det finns många förklaringar till varför så många vurmar för att behålla vårt skolsystem.

Jag tror att en anledning till att jag sällan möter väl underbyggda argument från de som förespråkar friskolor är att det helt enkelt inte finns några väl underbyggda argument för att detta system är bra. Det stannar vid att vi måste acceptera friskolor. Varför måste vi det? Att tänka är stort, att ändra sina tankar är större.

När jag blir bemött med fakta som visar att jag har fel så ändrar jag mig alltid – eftersom jag är motbevisad. Jag har då lärt mig något nytt vilket är positivt.
När jag debatterar med förespråkare för marknadsstyrningen och de får argument underbyggt med fakta, till exempel statistik om visar att de har fel så ändrar de inte sin uppfattning om marknadsstyrningen. Jag förstår såklart varför, det handlar om ideologi. Det handlar om grundidén att få välja, det handlar om individens frihet och att vi helt enkelt ska acceptera friskolor därför att det fria valet för individen är viktigare än en jämlik skola.

Jag är övertygad om att det går att ändra även detta, om den jag argumenterar med är mottaglig för att ändra uppfattning.

Jag kommer gladeligen ändra mig och börja förespråka marknadsstyrningen om det finns fakta, från Sverige och globalt som visar att;

  • Marknadsstyrningen leder till en jämlik skola
  • Det förekommer inga vinstuttag från skolor
  • Fritt skolval leder till en blandad elevsammansättning på alla skolor
  • All betygssättning är korrekt
  • Finansieringen av skolan gör att resurserna går till de skolor som behöver mest resurser

Fram tills jag är motbevisad kommer jag fortsätta påpeka, med statistik och fakta varför detta system är dåligt för Sveriges alla elever eftersom alla elever verkar på en marknad.

Jag välkomnar fortsatt debatt och jag hoppas att förespråkarna för friskolor börjar visa fakta och statistik på att det system de vurmar för leder till en jämlik skola där elevsammansättningen är blandad, där inga glädjebetyg förekommer och där de skolor som behöver mest resurser får det.

Om detta inte går att bevisa, så föreslår jag att ni börjar omvärdera er syn på skolsystemet, för vi vill väl samma sak i grunden? Vi vill väl alla ha en skola där alla elever får den utbildning de har rätt till, oavsett ursprung eller elevens och föräldrarnas förutsättningar och resurser?

På återseende

/ Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s