Det (ofria) skolvalet

Nu har det snart gått två veckor sedan Björn Åstrand lämnade över utredningen om en mer likvärdig skola till utbildningsministern. Det tog cirka en halvtimme innan förespråkarna för marknadsskolan försökte skjuta utredningen i sank. Enligt mig är det oseriöst. Utredningen har en del intressanta förslag som skulle öka likvärdigheten, inte skapa en likvärdig skola. Detta med hur skolvalet ska gå till har debatterats flitigt och jag upplever att det finns, kanske en illvilja att förstå, att de som kritiserar förslagen inte läst dem i sin helhet, eller så har de läst men inte förstått. Det kan givetvis vara så att den ideologiska ståndpunkten är så cementerad att man inte vill lyssna på fakta. Oavsett vad så är det svårt att diskutera frågan när den enda respons man får är att ”mitt barn ska inte bli tvångsförflyttat till en dålig skola”
Det är inte vad utredningen för fram i sina förslag. Jag tar därför detta med skolvalet en vända till.

Först några principer
– Skolval kommer alltid gynna de som är välinformerade och de som har kunskap om vårt skolsystem.
– Skolval kommer alltid befästa kundrelationen mellan vårdnadshavare/elev och skolan
– Problemet med hur val av skola sker idag är bara ett av problemen med vårt sätt att organisera och styra skolan.
– Om utredningens förslag skulle bli verklighet är det ett litet steg i rätt riktning.

Många av er som deltar i diskussioner och är på sociala medier har säkert läst om barn som inte fått plats på den skola som ligger närmast hemmet, eller den skola som vårdnadshavarna har sökt. Vårdnadshavare är arga och en del förstår nog inte hur det kunde bli så tokigt, nu senast med skolvalet i Göteborg som GP och DN har uppmärksammat i flera artiklar.
Men, om utredningens förslag skulle gå igenom så skulle en del av dessa problem lösas, även för de välinformerade föräldrarna, de som gör ett aktivt, medvetet skolval till vissa specifika skolor.

Utredningens förslag och dess utgångspunkter
Utredningens förslag har som utgångspunkt att;
1. Vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering ska vara vägledande
2. Vi ska behålla det fria skolvalet
3. Skolvalet ska ske i samband med att barnet ska börja skolan / byta stadie och därmed skola
4. Skolverket ska sköta skolvalet via sina regionala kontor
5. Skolvalet ska vara välinformerat, ske vid samma tidpunkt för alla och det ska ske på lika villkor

Det är alltså inte fråga om att vissa barn ska tvångsplaceras i en skola vårdnadshavarna inte har valt. Ett problem för likvärdigheten som vi ser idag är att skolvalet sker långt innan det är dags att börja skolan. En del vårdnadshavare ställer sina barn i kö till populära, översökta skolor redan när barnet är bebis, eller kanske redan i samband med födseln för att vara säker på att få en skolplacering sex år senare. Detta förfarande är så klart bra för de vårdnadshavare som vill att deras barn ska gå i en viss skola, med en viss typ av klasskamrater. Detta system är inte bra för nyinflyttade, nyanlända och de som inte har resurser att göra välgrundade informativa skolval. Man vill alltså med dessa förslag skapa ett skolval där alla vårdnadshavare ges samma möjligheter att välja skola för sina barn. Man tänker att om dessa förslag går igenom så ger vi bättre förutsättningar för en allsidig elevsammansättning i våra skolor. Skolsegregationen handlar inte om skolan som en isolerad ö, den är tätt sammankopplad med bostadssegregationen. Ett jämlikt skolval kommer inte lösa problemet, men problemet lindras något. Den kommunala skolan har inte kö utan man brukar placera elever i närhet till hemmet genom att mäta avstånd. Det var detta som nyligen kritiserades i Göteborg där man mätte avståndet fågelvägen och inte den väg kollektivtrafiken tar.
Med dessa förslag så kommer det alltså att bli en ökad möjlighet för kommunala huvudmän att ta in andra elever än de som bor närmast en populär skola. För att skapa ett rättssäkert skolval så ska skolverket genom sin regionala närvaro administrera skolvalet samt samordna skolvalet mellan olika huvudmän. Idag finns det knappt någon samordning att tala om, en del kommuner har gemensam ansökning, men om jag förstått det rätt främst till förskoleklass. Man lägger även förslag att ta bort förskoleförturen, eftersom skolvalet ska ske vid samma tidpunkt för alla och på lika villkor. Förskoleförtur kan till exempel vara verksamhetsnära förskolor, som tillhör samma koncern.

Vid kommunala skolenheter lägger man följande förslag på urvalskriterier;
syskonförtur,
kvot,
geografiskt baserat urval,
skolspår och
lika möjligheter

Vid fristående får följande urvalskriterier användas;
syskonförtur
kvot,
geografiskt baserat urval, dock maximalt 50 procent av platserna,
verksamhetsmässigt samband mellan skolenheter och
lika möjligheter

Med dessa förslag så blir skolvalet mer likvärdigt än vad det är idag och eftersom skolverket kommer att administrera skolvalet så kan de på ett bättre sätt, jämfört med idag säkerställa att det sker just likvärdigt och rättssäkert.

Diskussion
Björn Dahlman skrev på twitter för någon vecka sedan att man ska väl undervisa de elever man får, inte de man väljer. Det är precis detta utredningen handlar om, att elever ska välja skola, en skola ska inte tillåtas välja sina elever.

Jag som jobbar i en frånvalsskola i ett av våra mest utsatta områden inser såklart att mina elever aldrig kommer bli vinnare i vårt skolsystem. Vi har en omfattande bostadssegregation som givetvis påverkar skolsegregationen. Men, genom förslag som gör skolan mer likvärdig kan vi organisera bort en del av skolsegregationen vilket är bra för alla elever.

Jag välkomnar utredningens förslag om skolval. Sen anser jag, rent principiellt att skolval som konstruktion är dåligt eftersom det befäster kundrelationen. Så länge vi har den bostadssegregation vi har så tror jag att dessa förslag kan vara hjälpsamma.

Detta med förslaget att ta bort kö som urvalskriterier för fristående skolor har vållat stor debatt och en del som förespråkare för dagens system menar att det skulle vara nådastöten för friskolorna. Att välja skola flera år innan barnet ska börja i skolan är bra för den aktuella, populära friskolan eftersom de då har ett stabilt elevunderlag och de vet vilka elever de kommer ta in varje år. Om man tänker att vissa skolor ska vara för vissa elever så förstår jag att utredningens förslag är upprörande. Så länge alla skolor bedrivs med skattemedel är det enda rimliga att vårdnadshavare väljer skola på likvärdiga villkor för sina barn. För det är ju som Björn Dahlman skrev på twitter, man får väl undervisa de elever man får, inte de elever man väljer.
Friskolor, och då främst de koncerndrivna skolorna vill inte ha ett mer krävande elevunderlag eftersom de tar mer resurser i anspråk och därmed kan de inte ta ut lika mycket vinst. Med utredningens förslag finns det chans till ett mer allsidigt elevunderlag i alla skolor. Jag tror dock inte att friskoleägarna behöver ligga sömnlösa över detta, mängder av elever från ytterområdena kommer inte pendla långt varje dag för en viss skola. Några kommer göra det, och de kommer vara de som är hyfsat resursstarka.

Jag har funderat en del över detta med information om skolval. Det som fungerar bäst, eller ofta över huvud taget är det personliga mötet. Jag brukar försöka träffa så många blivande förskoleklassföräldrar som möjligt innan skolvalet för att i lugn och ro förklara;
1. Vad skolval innebär
2. Vad de kan välja och hur de ska gå tillväga
3. Vad som händer efter att de gjort ett val
Det är det personliga mötet som fungerar, information som skickas hem kan vi vara tämligen säker på förblir oläst. Jag skulle tycka att det vore lämpligt med ”skolvalsinformatörer” på förskolorna innan skolvalet, som med hjälp av tolk pratade med vårdnadshavarna. I mina förskoleklasser är det mellan 10-15% av eleverna som inte gått i förskola, de har varit hemma fram till skolstart och där behöver man göra hembesök. Ja, det är ett tidskrävande arbete men vill vi att alla, och då menar jag alla ska ges möjligheten till ett aktivt skolval så måste vi informera på ett sätt som fungerar.
Jag hade gärna haft ett medborgarkontor i mitt skolbibliotek, jag har ju majoriteten av Hammarkullens föräldrar hos mig. Det är stora familjer så vi tre skolor i Hammarkullen har ofta samma familjer.

Det var lite mer om förslagen om skolval.
Jag hoppas att debatten fortgår, och att vi kan skippa ”men mina barn….”
Vi behöver prata om alla elever, för alla elever har samma rättigheter i skolan, oavsett vilka föräldrar man har. Skolan är varken till för föräldrarna, företagen, vinstmarginalen, vinsten eller riskkapitalisterna i Tyskland och Belgien. Skolan är till för eleverna och ska vi skapa ett bättre samhälle måste skolan ges möjlighet att kompensera för föräldrarnas utbildningsnivå, som är den faktor som påverkar elevernas skolresultat allra mest. Det här med att sortera elever som vi håller på med idag hör inte hemma i ett modernt samhälle.

På återseende

/ Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s