Elevströmmar i Nacka

I februari 2022 skrev jag ett blogginlägg om när Viktor Rydbergs skolor kom till Fisksätra, Nacka kommun. Jag har sedan dess haft skolan under uppsikt för att följa hur det går och nu är det dags för en uppföljning. Läs gärna det innan du fortsätter läsa detta inlägg så du får hela bakgrunden till att jag intresserat mig för den här skolan.

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra (Nacka AB) drivs som ett aktiebolag som i sin tur ägs av stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Skolan startade hösten 2021 vilket innebär att skolan snart firar två årsjubileum. Skolan är dimensionerad för att vara två paralleller (F-9) med totalt 540 elever. Viktor Rydbergs skola i Fisksätra hyr skolan av Stenafastigheter som äger lägenhetsbestånd i Fisksätra. De sitter fast i ett hyreskontrakt med Stenafastigheter vilket gör att de inte har rådighet över skolbyggnaden.

Eftersom skolan drivs som ett aktiebolag finns det en årsredovisning att läsa. I årsredovisningen kan man läsa att under skolans första år hade man 164 elever fördelat på årskurserna F-4.
Man skriver även att styrelsen för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor arbetar för att Nacka kommun där skolan ligger ska höja ersättningarna till den nivå som andra kommuner med skolor i jämförbara områden betalar. Fortsättningsvis skriver man – för att uppnå likvärdighet i skolan är detta på sikt nödvändigt.

Förra året var skolpengen per år inklusive strukturersättningen för skolans elever följande:
Förskoleklass inklusive fritidshem: 106.878 kr
Årskurs 1-3: 119.555 kr
Årskurs 4-6: 81 411 kr
Årskurs 7-9: 101.582 kr
Utöver det får friskolor schablon för administration och momsersättning.

Det här måste Viktor Rydbergs skolor ha varit medvetna om eftersom uppgifterna går att finna med ett knapptryck på kommunens hemsida. Ni som följt det här ärendet har läst om att VR gick till Nacka kommun och krävde mer skolpeng när de insåg att det inte var ekonomiskt hållbart att driva skola i Fisksätra. Eftersom Nacka kommun är en extremt friskolevänlig kommun gick de skolan till mötes och avsatte några miljoner extra för språkutvecklande insatser som fördelades till alla skolor. Det blev inte en retroaktiv höjning av grundbelopp eller strukturersättning innevarande år, någon som VR krävde.

Läsåret 2021/2022 hade skolan 161 elever. Det var 43 procent av föräldrarna som hade eftergymnasial utbildning och 76 procent av eleverna hade utländsk bakgrund och 50 procent av eleverna är flickor.
Läsåret 2022/2023 har de ökat elevantalet till 214 elever. Nu är det 50 procent av föräldrarna som har eftergymnasial utbildning och 75 procent av eleverna som har utländsk bakgrund. Det är 49 procent flickor på skolan. VR I Fisksätra (Nacka) ökar elevantalet och de ökar med elever från akademiska hem vilket leder till lägre strukturersättning eftersom det främst är föräldrarnas utbildningsnivå som genererar strukturersättning. De vill ha mer skolpeng från kommunen men får i själva verket mindre eftersom de attraherar elever från akademiska hem.

Vid Skolinspektionens kontroll fick skolan kraftig kritik för att man fuskade med elevernas undervisningstid i idrott, musik och slöjd samt att man inte hanterade åtgärdsprogrammen på ett korrekt sätt. Man fick även kritik för att man inte hade en tillräckligt dimensionerad elevhälsa. Vid uppföljningen i januari i år fick skolan grönt ljus efter att man rekryterat lärare och kurator.

Skolan behöver i dagsläget 328 elever till för att den ekonomiska kalkylen ska hålla på sikt.

Kommunal skola i Fisksätra
Det har funnits en kommunal skola i Fisksätra. Den tappade så många elever att den tillslut lades ner och då var området utan skola ett par år innan VR öppnade hösten 2021.
Den kommunala skolan hade följande elevantal.

Läsåret 2010/2011
Antal elever: 212
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 26%
Andel elever med utländsk bakgrund 92%
Andel flickor 43%

Läsåret 2015/2016
Antal elever: 111
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 30%
Andel elever med utländsk bakgrund 91%
Andel flickor 50%

Läsåret 2018/2019
Antal elever: 77
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 24%
Andel elever med utländsk bakgrund 86%
Andel flickor 35%

När en skola går från över 200 elever till under 100 samtidigt som det finns andra kommunala skolor på rimligt avstånd är det rimligt att överväga att lägga ner skolan. Eleverna som gick på Fisksätraskolan började på andra skolor och området var utan skola.

Nu ska vi titta på vad som hänt med de skolor som eleverna i Fisksätra gick till.
Vi börjar med den kommunala skolan Igelboda skola.

Läsåret 2010/ 2011
Antal elever: 501
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 74%
Andel elever med utländsk bakgrund 23%
Andel flickor 46%

Läsåret 2015/2016
Antal elever 467
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 66%
Andel elever med utländsk bakgrund 40%
Andel flickor 49%

Läsåret 2020/2021
Antal elever 304
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 56%
Andel elever med utländsk bakgrund 65%
Andel flickor 48%

Läsåret 2022/2023
Antal elever 138
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 36%
Andel elever med utländsk bakgrund 84%
Andel flickor 50%

Nu går vi vidare till den kommunala skolan Skuru skola.

Läsåret 2010/2011
Antal elever: 715
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 70%
Andel elever med utländsk bakgrund 12%
Andel flickor: 48%

Läsåret 2015/2016
Antal elever: 683
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 75%
Andel elever med utländsk bakgrund 20%
Andel flickor 47%

2020/2021
Antal elever 340
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 66%
Andel elever med utländsk bakgrund 34%
Andel flickor 47%

Läsåret 2022/2023
Antal elever 169
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 56%
Andel elever med utländsk bakgrund 44%
Andel flickor 49%

Slutligen ska vi titta på den kommunala skolan Samskolan saltsjöbaden

Läsåret 2010/2011
Antal elever: 380
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning 72%
Andel elever med utländsk bakgrund 16%
Andel flickor 43%

Läsåret 2015/2016
Antal elever: 621
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning: 76%
Andel elever med utländsk bakgrund: 20%
Andel flickor: 44%

Läsåret 2020/2021
Antal elever: 922
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning: 71%
Andel elever med utländsk bakgrund: 28%
Andel flickor: 45%

Läsåret 2022/2023
Antal elever: 958
Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning: 74%
Andel elever med utländsk bakgrund: 29%
Andel flickor: 47%

Elevströmmar i Nacka kommun
Vad är det som hänt i Nacka kommun? Jag ska försöka sammanfatta.
Den kommunala skolan i Fisksätra började tappa elever och till slut var det för få elever på skolan så den lades ner. Elever fick då placering på andra kommunala skolor eftersom hemkommunen har ansvar för att alla invånare i kommunen har en skolplacering. En förutsättning för att kunna fullgöra sin skolplikt är att ha en skolplacering.
Utifrån den statistik du nyss läst är det rimligt att anta att Skuru skola och Igelboda skola har tagit emot elever från Fisksätra. Om man tittar på utvecklingen av elever med utländsk bakgrund och andel föräldrar med eftergymnasial utbildning kan man anta att det är vad som har hänt. Samtidigt som de har tagit elever från Fisksätra har antalet elever störtdykt. Igelboda skola har gått från över 500 elever till 138 elever. Skuru skola har gått från över 700 elever till 169 elever. Var har eleverna tagit vägen?
Det verkar som att många resursstarka med svensk bakgrund har gått till den kommunala Samskolan Saltsjöbaden. Under samma period har de gått från att ha 380 elever till 958.
Igelboda och Skuru skola har tagit emot med utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar. Det har gjort att resursstarka elever med svensk bakgrund som gick på de skolorna har bytt. De har säkert bytt till olika skolor men en del verkar ha hamnat på Samskolan Saltsjöbaden. Det här är ett tydligt exempel på hur resursstarka byter skola.

Slutsatser
Viktor Rydbgers skolor säger sig vilja göra en insats i utsatta områden och öppnar i Fisksätra med hjälp av Stenafastigheter som tillhandahåller en skolbyggnad. Det tog några månader innan de insåg att det inte går ihop ekonomiskt. För en som har arbetat i över 1,5 decennium, som lärare och rektor i utsatta områden undrar jag vad de trodde att de skulle möta i Fisksätra?
Jag tror att VR har haft för stark övertro på sitt varumärke. Den kommunala skolan i Fisksätra har lagt ner, eleverna har andra skolor. Varför skulle de byta tillbaka till det område de lämnade frivilligt? När skolan stängde var det bara drygt 70 elever på skolan. VR i Fisksätra har en skola för 540 elever som de betalar hyra för, men de har bara 200 elever. Enligt skolans egen årsredovisning blöder de och de hade ett underskott på 7,7 miljoner förra räkenskapsåret. Hur länge kommer stiftelsen att täcka upp för aktiebolagets skola som bara har ca en tredjedel av de elever de behöver? När de lockar till sig elever lockar de främst till sig elever från akademiska hem, det är en skillnad på sju procent mellan år ett och år två. Det återstår att se hur elevantalet utvecklas i takt med att de öppnar fler årskurser. Jag tror att det hade varit bättre att bygga en F-3, eller kanske F-5 skola eftersom högstadieelever ofta vill gå mer centralt och de kan resa en bit på egen hand för att ta sig till skolan.
Jag har svårt att se att skolan någonsin kommer bli full eftersom den ligger i ett bortvalsområde.
Det spelar ingen roll vilket rykte VR har på Östermalm, elever kommer inte välja bort Saltsjöbaden för Fisksätra, även om skolan heter Viktor Rydberg Nacka som den ska byta namn till. Även om skolan heter Nacka så ligger den i området Fisksätra.

Det här är på många sätt en klassisker.
En Skolkoncern öppnar och tar till en början emot ett tufft elevunderlag. De får en chock när de möter elevgruppen och kör utpressning på kommunen för att få mer skolpeng. De får mer pengar eftersom politikerna älskar valfrihet. Sedan påbörjar de resan mot att byta ut elevunderlaget och sedan skryter de om hur de vänt skolan. Politiker blir nöjda och prisar valfriheten. Politikerna i Nacka kommun borde ha svarat VR att – föräldrarna vill inte ha sina barn hos er, ni får lösa ert uppdrag med samma ersättning som de kommunala skolorna. Närliggande skolor drabbas av elevflykt när eleverna från Fisksätra byter dit, de tappar elever och får in ett elevunderlag med elever som har lågutbildade föräldrar.
Igelboda och Skuru skola är fullständigt sönderslagna. Det här exemplet visar hur trasigt skolsystem vi har och hur den så kallade valfriheten driver på skolsegregationen. Det i kombination av vårt dysfunktionella sätt att fördela resurser gör att den kommunala skolan, i detta fall Fisksätraskolan, Igelboda och Skuru skola fullständigt sänks när föräldrar röstar med fötterna.

Vi måste förändra skolvalets konstruktion, vi måste differentiera skolpengen, fasa ut aktiebolagen och vi måste avskaffa den fria etableringsrätten. Denna white flight i Nacka visar tydligt hur den enes bröd blir den andres död. Framförallt ska inte politikerna rycka fram och hjälpa skolkoncerner när de samtidigt lämnar den kommunala skolan åt sitt öde. Vi har ett djupt dysfunktionellt skolsystem.

Det intressanta är att samma politiker som säger att det är bra att föräldrar kan rösta med fötterna snabbt kommer till undsättning när en skolkoncern inte klarar av sitt uppdrag. Gäller att ”rösta med fötterna” bara kommunala skolor?
Politikerna borde vara glada över att inte elever byter till VR I Fisksätra, de vill ju att föräldrar ska rösta med fötterna. Nu har de gjort det.

VR i Fisksätra trodde säkert att de skulle få 50 procent Fisksätraelever och 50 procent från Saltsjöbaden men de misstog sig. Eleverna i Saltsjöbaden vill inte gå med elever från utsatt område. VR har ett hyreskontrakt med Stenafastigheter så de kan nog inte lägga ner även om de vill. De trodde nog att varumärket var starkare än det visade sig vara.

Det här exemplet visar tydligt hur fel det är att elevers skolgång blir ett ansvar för den enskilda. Skolan måste återupprättas som en nationell angelägenhet och en stabil samhällsinstitution.


Jag har skrivit en bok där jag fördjupar mig i detta med att vända en skola i ett utsatt områden.
Den heter Att vända en skola, en rektors erfarenheter.
Läs den gärna. Du kan köpa den där böcker finns, eller här.

Tack Björn Dahlman för inspiration till det här inlägget och för att du påminde mig om Fisksätra =)

Glad Påsk till er alla!

På återseende
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s